Rammeområde 5.B11


Plannavn
Butik ved Havtornvej

Plandistrikt
Magleblik

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50

Max. antal etager

Anvendelse
Offentlige institutioner, fællesanlæg, mindre dagligvarebutikker, mindre erhverv, der ikke medfører gener for de omkringboende

Bemærkning
Dagligvarebutikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 850 m2 og servicefunktioner må have et bruttoetageareal på max 100 m2.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget