Rammeområde 4.C17


Plannavn
Nordcenteret

Dato for ikrafttræden
28. januar 2016

Plandistrikt
Frederiksværk

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningsh√łjde
13 m

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
110

Max. antal etager
2. 9 meter generelt, dog 13 meter vest for N√łrregade p√• byggeri med facade mod denne.

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Stueetagen m√• kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt s√¶rligt publikumsrelaterede servicefunktioner. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker m√• ikke v√¶re st√łrre end 3.500 m¬≤ for dagligvarebutikker og 1.000 m¬≤ for andre butikker og funktioner. Bebyggelsen skal have centerkarakter med et moderne udtryk med respekt for N√łrregades gadekarakter, skoven, bakkerne og det historiske Krudtv√¶rksomr√•de. Den n√łdvendige parkering skal indarbejdes i et projekt. Bebyggelse skal have en √•ben facade mod N√łrregade og Nordtorvet.

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved fÝlgende tillśg: For en dagligvarebutik p√• N√łrregade