Rammeområde 4.B6


Plannavn
Rådhusparken

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
Bolig + min. 100 m² til tekniske installationer

Bebyggelsesprocent
Kun i byggefelter i lokalplanen

Max. antal etager
3 mod nord og √łst og 2 mod syd og vest i hver af de to delomr√•der

Anvendelse
Boligformål, etageboliger og tæt-lav og offentlige formål

Bemærkning
Der skal etableres offentlig stiforbindelser gennem området med forbindelse til de omliggende boligområder, rådhuset med mere. Der skal etableres en mindre skærmende beplantning mod naboskel mod nord og vest.
Der skal indt√¶nkes klimatilpasningsl√łsninger ved planl√¶gning for ny arealanvendelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget