Rammeområde 4.B25


Plannavn
Langs Bakkestien

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
3000

Bebyggelsesprocent
10

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Taghældningen skal være mindst 30 grader og der må ikke være valm. Der må kun foretages terrænreguleringer i forbindelse med byggeri og adgangsvej, og som udgangspunkt skal byggeriet tilpasses terrænet snarere end omvendt. Områdets skovkarakter med store villaer på store grunde skal bevares og forstærkes.

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget