Rammeområde 4.B16


Plannavn
Strandgade Vest

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
Bolig + min. 100 m² til tekniske installationer

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
2¬Ĺ

Anvendelse
Boligform√•l, etageboliger eller en h√łj t√¶t-lav bebyggelse og mindre erhverv samt butikker

Bemærkning
Omr√•det skal udformes som en b√¶redygtig bydel, hvor bolig og erhverv kan integreres. Bebyggelsen skal udnytte omr√•dets vand p√• en sp√¶ndende m√•de og have en √•ben og gr√łn karakter. De enkelte bygninger kan ligge spredt eller samlet p√• et mindre areal, men skal have en klar bym√¶ssig karakter. Der skal sikres offentlige stiforbindelser gennem omr√•det √łst-vest og til kanalen. Bruttoetagearealet for den enkelte butik m√• ikke v√¶re over 600 m¬≤. Butikker skal placeres n√¶rmest Strandgade. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes. Parkering skal ske n√¶rmest Strandgades nord-sydg√•ende del.
Der skal indt√¶nkes klimatilpasningsl√łsninger ved planl√¶gning for ny arealanvendelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget