Rammeområde 2.B6


Plannavn
Vinderød Skovhuse

Plandistrikt
Vinderød

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget