Rammeområde 2.B5


Plannavn
Troldhøj

Plandistrikt
Vinderød

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
150, dog min. det dobbelte af boligarealet

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, tæt-lav boliger

Bemærkning
Der skal etableres offentlige stier gennem området. Området nordøst for stamvejen skal friholdes for bebyggelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget