Rammeområde 1.C2


Plannavn
Nyvej i Asserbo

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Den maksimale ramme til butiksformål er 1.750 m² inkl. eksisterende på 1.139 m². Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for dagligvarebutikker og 300 m² for andre butikker og funktioner.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Denne ramme er aflyst i forbindelse med vedtagelse af følgende tillæg: Nyvej i Asserbo