Rammeområde 1.B9


Plannavn
Melby ved Tollerupvej

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
De grønne områder omkring møllen skal friholdes for bebyggelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget