Rammeområde 1.B14


Plannavn
Et område i Evetofte

Plandistrikt
Melby

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Bebyggelse skal udformes, så det harmonerer med sommerhusbebyggelsen rundt om.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget