Rammeområde 10.R2


Plannavn
Hald grønne kile

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Sommerhusområde

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Rekreativt formål

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.4

 
Status:
Vedtaget