Rammeområde 10.R13


Plannavn
Rekreativt omr√•de ved S√łlager

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Landzone og sommerhusområde

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Rekreativt formål

Bemærkning
Området er omfattet af fredningsplan for kystområdet ved Lynæs.

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget