Rammeområde 10.B4


Plannavn
Torupgårdsvej

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, tæt-lav

Her gælder også
4.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget