Rammeområde 10.B3


Plannavn
Torup ved HÃ¥gendrupvejen

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
150

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, tæt-lav

Her gælder også
4.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget