Rammeområde 10.B2


Plannavn
Torup

Plandistrikt
Torup

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Der skal tages hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesstrukturmæssigt.

Her gælder også
4.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget