Rammeområde 1.C2


Plannavn
Nyvej i Asserbo

Anvendelse konkret
Større butiksareal (samlet over 1000 m²)

Plandistrikt
Melby

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Arealanvendelse

Centerformål - lokalcenter


Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700 m2

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Centerformål - lokalcenter

Bemærkning
Den maksimale ramme til butiksformål er 1.250 m2 inkl. eksisterende butiksareal. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.000 m2 + personalerum for dagligvarebutikker og 300 m2 for andre butikker.

Her gælder også
3.3,3.6,6.1,6.2

 
Status:
Forslag

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Nyvej i Asserbo