Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Om kommuneplanen

Forord
Indledning
Miljøscreening
Ændringer
 

Om kommuneplanen


Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og retningslinier for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2013 for Halsnæs Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

 

Forslaget til Kommuneplan 2013 blev behandlet af Byrådet i juni 2013 og forslaget var i høring fra den 3. juli til den 13. september 2013. Kommuneplanen blev endelig vedtaget på byrådsmødet den 10 december 2013 og offentliggjort den 27. januar 2014. 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk