Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo


Plannummer Kommuneplantillæg nr. 14 
Plannavn Nyvej i Asserbo 
Status Vedtaget 
Dato for endelig vedtagelse 15. september 2015 
Dato for ikrafttræden 22. september 2015 
Høring start 11. maj 2015 
Høring slut 8. juli 2015 
PDF pdf endeligt_kommuneplantillaeg_nr_14.pdf (909 KB) 
Baggrund

Baggrunden for tillægget er at revidere lokalcentrenes butiksbestemmelser, idet det er ønsket, at de hver især kun skal have en butiksrummelighed, der muliggør en dagligvarebutik på 1.000 m2 - og eventuelt et antal mindre butikker ved siden af.

 
Formål

Formålet med tillægget er at ændre ramme 1.C2s bestemmelser for butiksformål fra maksimalt 1.750 m2 til 1.250 m2 og ændre tilsvarende i tabel 3.6.2.

 
Indhold

Kommuneplanens tabel 3.6.4 hørende til detailhandelsafsnittet ændres således, at den maksimale ramme for bruttoetageareal til detailhandel for Asserbo Lokalcenter reduceres fra 1.750 m2 til 1.250 m2.

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk