Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård


Plannummer 22 
Plannavn For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård 
Status Kladde 
Høring start 19. september 2017 
Høring slut 14. november 2017 
PDF pdf kommuneplantillaeg_nr_22_for_flere_anvendelsesmuligheder_ved_moellekildegaard_2.pdf (278 KB) 
Baggrund

Baggrunden for tillægget er at det nuværende plangrundlag for Møllekildegård, umiddelbart vest for Torup landsby, (ejendommens adresse er Torupvejen 118) udelukkende giver mulighed for at området anvendes til golfbane. Ejerne af området ønsker at tilbageføre områdets anvendelse til landbrugsdrift. Muligheden for at etablere golfbane fastholdes. Den ændrede anvendelse kræver et kommuneplantillæg samt tillæg til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup.

 
Formål

Formålet med tillægget er at ændre rammeområde 10.R15 bestemmelser fra udelukkende at kunne anvende området til golfbane til også at omfatte landbrugsdrift.

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk