Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted


Plannummer 18 
Plannavn For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted 
Status Forslag 
Dato for endelig vedtagelse 28. juni 2016 
Dato for ikrafttræden 28. juni 2016 
Høring start 28. januar 2016 
Høring slut 31. marts 2016 
PDF pdf kommuneplantillaeg_18.pdf (315 KB) 
Formål

Ejeren af ejendommen matr. nr. 52 Ølsted By, Ølsted, ønsker en mulighed for yderligere anvendelse af ejendommen til boliger, vandrehjem og hostel.

Ejendommen kan i dag ifølge Kommuneplan 2013 anvendes til:

Erhvervsformål, f.eks. liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning og lignende (ikke dagligvarer).

Derudover ønsker ejeren af ejendommen at udstykke to parceller til 2 helårsboliger.

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk