Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 17 - For en dagligvarebutik på Nørregade

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

17 - For en dagligvarebutik på Nørregade


Plannummer 17 
Plannavn For en dagligvarebutik på Nørregade 
Status Vedtaget 
Dato for endelig vedtagelse 26. januar 2016 
Dato for ikrafttræden 28. januar 2016 
Høring start 18. september 2015 
Høring slut 16. november 2015 
PDF pdf kommuneplantillaeg_nr_17_endelig.pdf (517 KB) 
Baggrund

Der er planlagt et butiksprojekt på Nørregade 35-37 umiddelbart nord for parkeringspladsen ud for rådhuset. Der vil blive tale om en dagligvarebutik i stueetagen og seks lejligheder på førstesalen ud mod Nørregade med taghaver mod vest. For at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt med små ændringer i kommuneplanen.

 
Formål

Formålet med kommuneplantillæg nr. 17 er at flytte grænsen mellem rammeområderne 4.B2 Nørregade Nord og 4.C2 Nordcenteret, således at hele butiksprojektet kommer til at ligge i rammeområde 4.C2. Samtidig skal der gives mulighed for en maksimal bygningshøjde på 13 meter langs Nørregade – vest for denne, for at kunne etablere de seks lejligheder ovenover butikken.

I forbindelse med ændringerne skifter de to rammer samtidig nummer. 4.B2 bliver til 4.B27, mens 4.C2 bliver til 4.C17.

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk