Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 16 - For et område på Læssevejen

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

16 - For et område på Læssevejen


Plannummer 16 
Plannavn For et område på Læssevejen 
Status Vedtaget 
Dato for endelig vedtagelse 15. september 2015 
Dato for ikrafttræden 30. september 2015 
Høring start 18. juni 2015 
Høring slut 13. august 2015 
PDF pdf kommuneplantillaeg_nr_16.pdf (308 KB) 
Baggrund

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 8.B16 som udlægger det til boligformål i form af énfamiliehuse. Området har imidlertid en beliggenhed der gør det oplagt at give mulighed for etagebyggeri og dermed skabe et mere markant hjørne mod Amtsvejen.

 

 
Formål

Formålet med kommuneplantillæg nr 16 er, at sikre mulighed for byggeri i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 75. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 16 giver denne mulighed.

 

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk