Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 15 - Solcelleanlæg ved Evetofte

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

Plannummer 15 
Plannavn Solcelleanlæg ved Evetofte 
Status Vedtaget 
Dato for endelig vedtagelse 6. oktober 2015 
Dato for ikrafttræden 21. oktober 2015 
Høring start 25. juni 2015 
Høring slut 20. august 2015 
PDF pdf kommuneplantillaeg_med_vvm.pdf (6857 KB) 
Baggrund

Solenergi Danmark A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg ved Evetofte. Anlægget er så stort, at det kræver, at der kommuneplanlægges for det. Da der ikke er udlagt rammer i kommuneplanen på det pågældende sted, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for lokalplaner i området
.

 
Formål

Kommuneplantillæg til Kommuneplan for Halsnæs Kommune 2013-2025 skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Kommuneplantillægget udlægger et nye rammeområde – 1.T4 til solcelleanlæg. De nye rammebestemmelser for 1.T4 fremgår af nedenstående.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etableringen af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg.

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:


15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk