Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Kommuneplantillaeg 1 - For Hundested Bymidte

8 - Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk
22 - For flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård
21 - Tillæg nr. 21 for Kregme gl. skole
20 - For Kregme Lokalcenter
18 - For en ejendom på H. J. Henriksens Vej Ølsted
7 - for bevaringsværdige bygninger
16 - For et område på Læssevejen
17 - For en dagligvarebutik på Nørregade
1 - For Hundested Bymidte
15 - Solcelleanlæg ved Evetofte
4 - Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer
Kommuneplantillæg nr. 14 - Nyvej i Asserbo
23 - For et område ved Ved Isefjorden
 

1 - For Hundested Bymidte


Plannummer
Plannavn For Hundested Bymidte 
Status Vedtaget 
Dato for endelig vedtagelse 26. april 2016 
Dato for ikrafttræden 9. maj 2016 
Høring start 25. september 2015 
Høring slut 22. november 2015 
PDF pdf endeligt_vedtaget_kommuneplantillaeg_til_offentliggoerelse.pdf (2131 KB) 
Formål

Kommuneplantillæggets formål er, at ændre afgrænsningen af bymidten i Hundested, blandt andet for at binde byen og havnen bedre sammen, og at fastlægge nye kommuneplanrammer for den centrale del af Hundested by.

 

 
Gælder for hele kommunen? Nej 

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk