Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Byer Hundested

Bymønster
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
By- og boligudvikling
Frederiksværk
Hundested
Redegørelse
Centerområder og detailhandel
Erhverv
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
 

Hundested


Byrådet vil

- sikre, at Hundested fortsat udvikler sig som attraktiv by, der rummer mange kulturelle og oplevelsesmæssige tilbud. Udviklingen skal ske ved at binde by og havn bedre sammen og ved at bevare Hundesteds identitet som fisker- og havneby. 

 

 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk