Støjgrænser for virksomheder

 

Mandag-fredag

kl. 07-18

lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag

kl. 18-22

lørdag kl. 14-22

søn- og helligdage

kl. 07-22

Alle dage

kl. 22-07

Erhvervs- og industriområder

med forbud mod generende

virksomhed

60 dB 60 dB 60 dB

Blandet bolig- og erhverv,

centerområder (bykerne)

55 dB 45 dB 40 dB
Etageboliger 50 dB 45 dB 40 dB
Åben lav boliger 45 dB 40 dB 35 dB

Sommerhuse og offentligt

tilgængelige rekreative områder

45 dB 35 dB 35 dB