Støjgrænser ved jernbaner

Områdetype Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,

sommerhusområder, campingpladser m.m.

59 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler

og undervisningsbygninger, plejehjem,

hospitaler og lignende, kolonihaver, udendørs

opholdsarealer i byområder, nyttehaver

og byparker

64 dB
Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m. 69 dB