Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Bilag Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested

Bilag 1 - Biofaktor
Bilag 2 - Detailhandel
Bilag 3 - Telemaster
Bilag 4 - Støj
Bilag 5 - Retningslinieoversigt
Bilag 6 - Bevaringsværdige bygninger
Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn
Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested
Bilag D - Kort over Auderødlejren
Tabeller
Kortbilag
 

Bilag C - Bebyggelsesprincipper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.


 

Rammerne 8.C1, 8.C6 og 8.B11. Området til boligformål mod øst kan også anvendes til centerformål.

 

Principper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.

  

    

 

 

Rammerne 8.C2, 8.C4

Principper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.

 

 

Rammerne 8.C2 og 8.C4

Principper for etageantal. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk