Bilag 5 - Retningslinjeoversigt


Sammenholdte retningslinjeoversigter

 

Oversigten viser alene retningslinjerne for vand, da de √łvrige regionplanretningslinjer blev overtaget af kommuneplanen fra Kommuneplan 2009 eller af andre overordnede planer, der har erstattet retningslinierne i Regionplan 2005.