Bilag 4 - Støj


Jernbaner

For jernbaner gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Se støjgrænser

 

Veje

For veje gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Se støjgrænser 

  

Virksomheder

For virksomheder gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser

Se støjgrænser 

 

Alle værdier er angivet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.