Se kortet i stort format.


Kort 5.6


5.6.1 De udpegede skovrejsningsomr√•der √łnskes tilplantet med skov.

 

5.6.2 Inden for omr√•der hvor skovrejsning er u√łnsket, m√• der ikke plantes skov.

 

5.6.3 Inden for det √łvrige landomr√•de kan der plantes skov.

 

5.6.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, vindm√łller,¬† friluftsliv og grundvandsinteresser.


 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for skovrejsning if√łlge Planlovens ¬ß11a, stk. 1, nr. 7.

 

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er overf√łrt u√¶ndret fra Kommuneplan 2009. I Halsn√¶s Kommune er det prim√¶rt landskabelige og kulturhistoriske v√¶rdier, der er udgangspunkt for udpegningen af omr√•der, hvor skovrejsning er u√łnsket.¬†