Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Geologi

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Redegørelse
Retningslinjer
Biologi
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Geologi


Byrådet vil

- synliggøre og sikre de geologiske interesseområder i kommunen bl.a. kysten fra Hundested til Kikhavn, der er en kystklint af national interesse og undersøge, om der er andre geologisk interessante områder i kommunen, som bør synliggøres og sikres. 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk