Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Åbent land Biologi

Værdifulde landskaber
Kulturarv
Geologi
Biologi
Redegørelse
Retningslinjer
Skovrejsning
Jordbrug
Råstoffer
Kystnærhedszonen
 

Biologi


Byrådet vil

- arbejde for at pleje, forbedre og formidle kommunens naturværdier samt sikre forbindelser mellem kommunens større sammenhængende naturområder og leve op til de internationale forpligtelser, der gælder for kommunens naturområder. 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk